Centrum setkávání "Haus zur Aussaat" / Begegnungszentrum "Haus zur Aussaat"


Místo realizace
Neukirchen

Oživení setkávacího centra, které je součástí budovy kláštera v Neukirchenu se spojením možnosti noclehu a využitím klášterní zahrady.

Centrum setkávání se nachází v komplexu kláštera Františkánů v Neukirchenu. K dispozici je zde ubytování, kuchyňka, společenský sál a další místnosti a prostory vhodné pro pořádání setkání, seminářů, výstav a podobně. Centrum je navštěvované především zájemci o tematiku svatých poutí, kterou klášter a muzeum v Neukirchenu zprostředkovávají. Snahou je zvýšit využití a návštěvnost centra setkávání. Vzorem a pomocí pro výměnu zkušeností může být centrum setkávání v Nýrsku, v budově městské knihovny v Nýrsku, které je hojně využívané pro konání nejrůznějších akcí a aktivit.

Vlastnosti projektu
neinvestiční
dotace
vlastní zdroje
plánované
realizované
de instituce