Cyklostická stezka kolem Železné opony Eurovelo č. 13/Radweg entlang des Eisernen Vorhangs Eurovelo Nr.13


Místo realizace
Královský hvozd - obce, podnikatelé, sdružení

Postupné vytváření podmínek pro dálkovou cykloturistiku, zázemí pro tento typ turismu na části této evropsky významné trasy, která vede Královským hvozdem. Úprava cyklotras pro zajištění bezpečnosti cyklistů, doplnění vícejazyčných směrovek k atraktivitám a další značení trasy. Inforamční kampaň pro stravovací a ubytovací zařízení - také zde je potřebné zázemí a vybavení, které je specifické právě pro dálkovou cykloturistiku.

Vlastnosti projektu
investiční
neinvestiční
vlastní zdroje
plánované