Dvojjazyčné popisky uměleckých a kulturních památníků / Zweisprachige Beschreibung der Kunst- und Kulturdenkmäler


Místo realizace
Královský hvozd

Královský hvozd má bohatou historii a tradice. Je zde velká řada pomníků a památníků a také uměleckých děl, které jsou umístěné v obcích nebo ve volné přírodě. U řady těchto zajímavostí chybí vícejazyčný popis pro cizojazyčné návštěvníky. Ti jsou tak zbytečně ochuzeni o příběh a poselství těchto památníků. Cílem projektu je tento nedostatek odstranit a doplnit popisky a také zhotovit vícejazyčné popisky k památníkům, kde zcela chybí.

Vlastnosti projektu
neinvestiční
dotace
partnerem
vlastní zdroje
plánované
de instituce