Instalace vícejazyčných informačních tabulí do zajímavých míst / Einstellung von Informationstafeln in interessante Orte


Místo realizace
Královský hvozd

Projekt je součástí snahy seznámit návštěvníky a obyvatele regionu s místními zajímavostmi, připravit pro ně komplexní systém vícejazyčných informací o zajímavostech v regionu přímo v terénu. Budou vyhledaná dosud opomenutá zajímavá místa a označená směrovkami a informačními tabulemi a stávající zajímavá místa, která jsou součástí značených stezek budou doplněná chybějícími informačními tabulemi. 

Vlastnosti projektu
investiční
neinvestiční
dotace
partnerem
vlastní zdroje
plánované
de instituce