Židovský hřbitov - StrážovHřbitov leží asi 25 minut východně od Strážova na severním svahu Smrkové hory.

Podle některých pramenů je strážovský židovský hřbitov údajně jedním z nejstarších v Čechách. Vznikl před nejméně šesti sty lety, přesná doba vzniku však není známa. Je zde asi 250 náhrobků. Podle dostupných údajů se poslední pohřeb konal v roce 1925 (Bedřich Stádler ze Strážova).

V roce 2006 byl hřbitov, zeď i vstupní brána obnoven. Byla také prořezána stará lipová alej podél cesty ke hřbitovu.

Židovská obec ve Strážově bývala velice starobylá, první listina zmiňující se o přítomnosti Židů pochází z r.1405. Jednalo se o nejpočetnější židovskou obec na Klatovsku. V proluce mezi domy čp.189 a 187 stávala strážovská synagoga. Dnes se zachovala jen budova sousedící židovské školy, budova synagogy byla stržena.