Grantový program na podporu malých projektů nestátních neziskových organizacíMAS Ekoregion Úhlava vyhlašuje s podporou Plzeňského kraje Grantový program na podporu malých projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2023 - výzva 1.

Cílem programu pro rok 2023 je podporovat spolkové, volnočasové, sportovní a kulturní aktivity nestátních neziskových organizací na území místní akční skupiny Ekoregion Úhlava.

O podporu mohou žádat nestátní neziskové organizace s právní subjektivitou. Podporovány budou pouze neinvestiční projekty.

Projekty se přihlašují doručením oskenovaného originálu vyplněného formuláře žádosti o grant (viz příloha č. 1) prostřednictvím elektronické pošty na adresu rousek@ekoregion-uhlava.cz nejpozději do 30. června 2023. Neúplně vyplněné formuláře žádosti mohou být z dalšího hodnocení vyřazeny.

Pro konzultaci před podáním žádosti se obraťte na kancelář MAS.

tel.: 775 764 417
e-mail: rousek@ekoregion-uhlava.cz

Přílohy:

- Pravidla

- Formulář žádosti

- Formulář závěrečné zprávy včetně soupisky účetních dokladů

Logo Plzeňského kraje