Audit stezek v Královském hvozdu / Überprüfung der touristischen Strecken im Künischen Gebirge


Místo realizace
Královský hvozd

Obsahem je zkontrolování stavu značení, průchodnosti, vybavenosti mobiliářem a informačními tabulemi cyklostezek a turistických stezek na české i německé straně Královského hvozdu. Kontrola proběhne v terénu a sběrem informací u sdružení a osob, které se zabývají značením stezek a turistikou v regionu. Zapojená budou především informační centra a turistické spolky. V rámci projektu budou také doznačeny stezky na bavorské straně až k hraničním turistickým přechodům a na hraničních přechodech budou umístěny trojjazyčné informační cedule o způsobu značení stezek na české a bavorské straně. Budou doplněny informační cedule a směrovky.

Projekt obsahuje následující aktivity:
- vytvoření přeshraniční cyklistické mapy s vyznačením tří poznávacích okruhů, v rámci projektu budou připravené podklady k tisku
- doznačení čtyř pěších stezek na bavorské straně až k české hranici - jde o propojení přechodů Fleky (Hofberg), Sv.Kateřina, Zadní Chlupy (Hinter Helmhof), Maxov
- umístění tří informačních tabulí do míst pěších hraničních přechodů s vysvětlením způsobu značení stezek na české a na německé straně
- pořízení chybějícího mobiliáře pro stezky na české straně Královského hvozdu - pořízeno bude 7 zastřešených odpočívadel, 7 lavic s opěradlem, 3 sety dvou lavic a jednoho stolu

Cílem projektu je učinit kroky pro další definitivní odstraňování hranic v česko-bavorském regionu se zaměřením na místní důležitou cílovou skupinu, jíž jsou čeští a bavorští turisté.
 

Vlastnosti projektu
investiční
neinvestiční
dotace
partnerem
vlastní zdroje
plánované
cz instituce