Česko-německý seminář na téma podnikání na venkově, spolupráce podnikatelů na rozvoji regionu / Deutsch-tschechisches Seminar mit dem Thema Unternehmen auf dem Lande


Místo realizace
Královský hvozd

Seminář je určený českým a bavorským podnikatelům v cestovním ruchu, především v oblasti stravování a ubytování, v Královském hvozdu. Seminář se bude skládat ze dvou dnů, jedna část proběhne na české straně a druhá na bavorské straně. Cílem je podpora a povzbuzení podnikatelů ke spolupráci s místními sdruženími, se samosprávou a s jednotlivci na pořádání společenských, kulturních a dalších akcích a jejich motivace na základě příkladů dobré praxe ke spolufinancování rozvojových aktivit v obci. Součástí bude také exkurze do zajímavých vybraných podniků, které mohou být právě příkladem dobré praxe na české i bavorské straně. Přirozenou součástí bude také vzájemné seznámení českých a bavorských podnikatelů a diskuse o případné spolupráci. 

Vlastnosti projektu
neinvestiční
dotace
partnerem
vlastní zdroje
plánované
cz instituce