Genius loci Královský hvozd - region, kde se inspirovali slavní spisovatelé/Genius loci Künisches Gebirge - Region, wo sich berühmte Schriftsteller inspirierten


Místo realizace
Královský hvozd

Připomenutí faktu, že mnohá místa a především Ostrý, se stala zdrojem inspirace pro mnohé české i německé autory románů, povídek, divadelních her apod. Právě Královský hvozd dal jménům těchto spisovatelů zvuk.

Aktivity:

- česko-německý víkendový happening na statečku pod Ostrým - pobyt současných začínajících nebo již dlouho působících spisovatelů a jejich tvorba na základě genia loci - praktické vyzkoušení, zda i v současnosti mohou na základě působení královéhvozdeckého genia loci vznikat kvalitní texty a spisovatelská dílka (případně malířská, sochařská)

- oboustranný překlad vzniklých textů z happeningu, jejich doplnění doprovodnými kresbami, tisk

- příprava putovní výstavy o spisovatelích, kteří krátce či dlouho žili a tvořili v Královském hvozdu

- natočení filmu k připomínce genia loci Královského hvozdu

- ...

Vlastnosti projektu
neinvestiční
dotace
vlastní zdroje
plánované
cz sdružení