Koordinace sborů hasičů a záchranné služby / Koordination der Feuerwehr und des Rettungsdienstes


Místo realizace
Královský hvozd
Vlastnosti projektu
neinvestiční
dotace
vlastní zdroje
partnerem
plánované
realizované
de instituce