Dobrovolný svazek obcí "Úhlava"DSO Úhlava (dobrovolný svazek obcí) byl založen v září roku 1999. Jeho vznik vzešel z iniciativy jednání zástupců obcí a důvodem založení bylo usnadnění vzájemné spolupráce při řešení problémů týkajících se vybavenosti technickou a dopravní infrastrukturou, optimálního využití stávajících zdrojů, řešení nedostatku pracovních příležitostí a rozvoje cestovního ruchu.

Od jeho založení byly členy sdružení obce Dešenice, Hamry, Chudenín, Nýrsko a Strážov. V roce 2001 vstoupila dodatečně obec Všeruby a v roce 2006 město Janovice nad Úhlavou. Předsedou sdružení je starosta města Nýrska Ing. Miloslav Rubáš. Mezi úvodní realizované projekty patřilo vybavení obecních úřadů moderní výpočetní technikou a napojením na internet, zpracování Strategie rozvoje mikroregionu Úhlava, zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci koupaliště v Nýrsku, zpracování projektové studie na využití skládky komunálního odpadu v Hodousicích, založení místního Vlastivědného muzea atd. Důležitým projektem byla rekonstrukce objektu Městské knihovny v Nýrsku a zřízení setkávacího centra a také zahájení činnosti informačního centra v Nýrsku.

V rámci činnosti DSO Úhlava bylo dále rekonstruováno několik komunikací, které byly zařazeny do místního systému cyklotras. Také na odstraňování povodňových škod, respektive na získání financí, bylo využito existence DSO Úhlava.