Medvědí vrch a kaple sv. Bernarda u ChudenínaKaple sv.Bernarda nebo též Medvědí kaple byla původně s kulatým obrysem a pochází z konce 18. století. Podle pověsti zde byl napaden jakýsi Georg Kohlbec z Liščí velkým medvědem, kterého po boji zabil. Kaple byla po roce 1948 ponechána svému osudu a obnovena byla teprve v roce 1992, kdy byly u ní rovněž upraveny tři litinové kříže. 60 m jižně od kaple se nachází uspořádání kamenů svědčících o tom, že toto místo bylo považováno za posvátné už před postavením kaple. Svatyni tvoří kameny uspořádané da tvaru hranatého U, v jejímž středu stojí dva menhiry (vztyčené kameny). Toto uspořádání pochází snad ze středověku. Místo je rovněž geologickou zvláštností a přírodní památkou (od roku 1990). Předmětem ochrany je skalní výchoz horniny-amfibolického gabronoritu, který je charakteristickou horninou jižní části kdyňského masívu. Lokalita je významná pro poznávání vývoje geologické stavby domažlického krystalinika.