Předvánoční česko-německá konference v Nýrsku - Vorweihnachtliche deutsch-tschechische Konferenz in Neuern


Vložil admin dne 13. Leden 2012 - 12:57

Ve čtvrtek 15. prosince 2011 se konalo česko-německé setkání pořádané Akčním sdružením Královský hvozd ve společenském sále budovy knihovny v Nýrsku. Sešlo se zde asi 40 českých a německých účastníků – zástupců obcí, sdružení a dalších zájemců o dění v regionu Královský hvozd na Šumavě a v Bavorském lese, aby se v předvánočním čase pozastavili a pozdravili se a společně načerpali nové informace a inspiraci pro další rozvoj spolupráce v Královském hvozdu.


Am Dienstag den 15. Dezember 2011 fand im Begegnungszentrum im Gebäude der Stadtbibliothek in Neuern ein deutsch-tschechisches Treffen statt, dass durch Aktionsbündniss Künisches Gebirge veranstaltet wurde. Es traffen sich ca 40 deutsche und tschechische Teilnehmer - Vertreter der Gemeinden, der Vereine und weiteren Interessenten für das Leben in der Region Künisches Gebirge im Bayerwald und Böhmerwald, damit sie in der vorweihnachtszeit kurz anhalten und begrüßen und gemeinsam neue Informationen und Inspiration für eine weitere Entwicklung der Zusammenarbeit im Künischen Gebirge einschöpfen.