Setkání s obyvateli mikroregionu


Vložil admin dne 26. Březen 2011 - 9:59

V rámci komunitního plánování sociálních služeb probíhá mapování potřeb všech občanů mikroregionu. Mapování probíhá formou setkávání s občany ve všech obcích mikroregionu Úhlava, na těchto setkáních hovoříme o tom, co nám v jednotlivých obcích schází, co bychom si přáli mít a nemáme, co se nám nelíbí, ale také o tom, na co jsme pyšní a s čím jsme spokojení. Tato setkání jsou základem pro zhodnocení jak silných tak i slabých stránek jednotlivých obcí mikroregionu a zároveň nás směrují, na které problémy se má Komunitní plán sociálních služeb zaměřit. Od ledna do března letošního roku proběhlo již devět setkání ve všech obcích mikroregionu. Zápisy z těchto setkání si zde můžete přečíst, vaše názory a připomínky rádi uvítáme, můžete je poslat na e-mail: sona.hladikova@cpkp.cz.

Tato setkání budou probíhat i nadále. Pokud máte zájem, více informací získáte na tel.:775 760 351 nebo na výše uvedeném na e-mailu: