Zelená úsporám


Vložil admin dne 7. Duben 2009 - 0:00

Ministerstvo životního prostředí ČR otevírá Program "Zelená úsporám", který je zaměřen na podporu instalací pro vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. Žadateli o dotaci mohou být vlastníci rodinných a bytových domů, tzn. fyzické osoby, společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce, podnikatelské subjekty.

Výše podpory může být až 60% celkových nákladů. O dotaci z Programu lze žádat jak před realizací opatření tak po jejím ukončení. Příjem žádostí bude zahájen 22.dubna 2009. Informace zájemci naleznou na www.zelenausporam.cz

Tisková zpráva , Informační list
Program Zelená úsporám , Příručka pro žadatele
Prezentace MŽP k Programu Zelená úsporám a modelové příklady

Dotazy žadatelé mohou směřovat na Zelenou linku s tel.číslem 800 260 500 nebo na dotazy@zelenausporam.cz