Česko-německý workshop 24.3.2009 v Nýrsku - Deutsch-tschechischer Workshop 24.3.2009 in Neuern


Vložil admin dne 7. Duben 2010 - 14:40

V setkávacím centru v domě č.p.81 v Nýrsku byl pro členy Královského hvozdu uspořádán workshop, na kterém byl zahájen projekt a zároveň proběhla první burza přeshraničních projektových záměrů.

Byly vybrány a konzultovány aktuální přeshraniční projekty obcí. Zástupci členských obcí sdružení také diskutovali podobu a obsah informačního česko-německého letáku o Královském hvozdu, který bude v rámci projektu vytištěn a distribuován. Účastníci v rámci setkání také navštívili Muzeum Královského hvozdu, kde je pan Karel Velkoborský provedl historií a plánovanými aktivitami muzea.  


Im Begegnungszentrum des Hauses mit der Konkr.-Nr. 81 in Nýrsko wurde für die Mitglieder des Künischen Gebirges ein Workshop veranstaltet, der das Projekt eröffnete und zugleich die erste Börse für grenzübergreifende Projektvorhaben durchführte.

Es wurden aktuelle grenzübergreifende Projekte der Gemeinden ausgewählt und besprochen. Die Vertreter der Mitgliedsgemeinden des Aktionsbündnisses diskutierten auch über Layout und Inhalt eines deutsch-tschechischen Informationsflyers über das Künische Gebirge, der im Rahmen des Projektes ausgedruckt und verteilt werden soll. Ebenfalls besuchten die Teilnehmer im Rahmen des Treffens das Museum des Künischen Gebirges, wobei sie Herr Karel Velkoborský (Vertreter des Künisches Gebirge Museum, e.V.) durch Geschichte und die geplanten Aktivitäten des Museums führte.