Další partnerská burza Královského hvozdu - Eine weitere Partnerbürse des Künischen Gebirges


Vložil admin dne 29. Červen 2010 - 14:33

V Nýrsku se 22.června 2010 sešli na pravidelném přátelském setkání čeští a bavorští partneři, kteří v Královském hvozdu spolupracují na přeshraničních aktivitách a projektech.


In Neuern traffen sich am 22.Juni 2010 bei einem regelmäßigen freundlichen Treffen bayerischen und tschechischen Partner, die im Künischen Gebirge an grenzübergreifenden Aktivitäten und Projekten zusammenarbeiten.