Pozvánka na jednání pracovních skupin a Valné shromáždění