Grantové schéma na podporu malých projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2016 - druhé koloMAS Ekoregion Úhlava vyhlašuje Grantové schéma na podporu malých projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2016 - druhé kolo.
Cílem programu je podporovat spolkové, volnočasové, sportovní a kulturní aktivity nestátních neziskových organizací na území místní akční skupiny Ekoregion Úhlava.
O podporu mohou žádat nestátní neziskové organizace s právní subjektivitou, které se zaměřují na tyto činnosti. Podporovány budou pouze neinvestiční projekty.

Projekty se přihlašují poštovním doručením vyplněného formuláře žádosti o grant (viz příloha níže) v zalepené obálce do kanceláře MAS Ekoregion Úhlava nejpozději do 16.9.2016 nebo osobním doručením na detašované pracoviště MAS Ekoregion Úhlava rovněž do 16.9.2016.
Pro konzultaci před podáním žádosti se obraťte na:

Soňa Hladíková       tel.: 722 224 088, e-mail: hladikova@ekoregion-uhlava.cz
Tomáš Havránek     tel.: 775 764 417, e-mail: havranek@ekoregion-uhlava.cz

 

Program je podpořen finančními prostředky Plzeňského kraje.