MAP Klatovy akce na jaro 2022

Vložil admin dne 25. Únor 2022 - 15:00

V rámci projektu MAP Klatovy jsou pro pedagogy a pedagogické pracovníky připravena tato setkání:

V oblasti předškolní výchovy:

11. 4. 2022 PhDr. M. Štochlová – Logopedie - Správný vývoj dětské řeči a poruchy řeči u dětí předškolního věku

10.5. 2020 Mgr. H. Švejdová - Práce s příběhem jako cesta k přirozené diagnostice dítěte

26. 5. 2022 Mgr. Z. Bartoňová - Dítě s dysfunkcí…co s ním?
Výzva č. 8 v programovém rámci PRV

Vložil admin dne 11. Leden 2022 - 10:23

Ekoregion Úhlava vyhlašuje osmou výzvu v programovém rámci Programu rozvoje venkova zaměřenou na základní služby a obnovu vesnic. Žádosti je možné předkládat prostřednictvím portálu framáře od 12.1.2022 do 28.2.2022. Alokace výzvy je 9 661 676,- Kč. Podrobnosti a potřebnou dokumentaci naleznete na http://ekoregion-uhlava.cz/Vyzva_8_PRV.8. výzva MAS Ekoregion Úhlava-IROP-Bezpecnost-Cyklodoprava-SC 1.2

Vložil admin dne 10. Listopad 2021 - 12:00

MAS Ekoregion Úhlava, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Ekoregion Úhlava na období 2014 – 2020“ vyhlašuje 8. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „8. výzva MAS Ekoregion Úhlava-IROP-Bezpecnost-Cyklodoprava-SC 1.2“.

Podrobnosti k výzvě včetně termínů a alokace naleznete zde.Grantový program pro NNO na rok 2021 je vyhlášen

Vložil admin dne 9. Listopad 2021 - 10:12

MAS Ekoregion Úhlava vyhlašuje s podporou Plzeňského kraje Grantový program na podporu malých projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2021. Žádosti o podporu je možné předkládat do 22.11.2021. Celková alokace na program je 184 000,- Kč. Podrobnosti včetně formulářů a aktuálních kontaktů na administrátora programu naleznete na tomto odkazu.Co chystá MAP Klatovy na říjen 2021?

Vložil admin dne 4. Říjen 2021 - 14:36

Pro zájemce z řad pedagogů, pedagogických pracovníků, ale i pro zájemce z řad rodičů a veřejnosti připravujeme na říjen tyto aktivity:

5.10.2021 Pokusy do škol - seminář ÚDiF

13.10.2021 Montessori výchova - Připravený dospělý (Tereza Stratilová)

13.10. 2021 Setkání u kulatého stolu "Jak na sociální problémy dětí ve škole" ve spolupráci s CpKP západní Čechy v rámci Komunitního plánování sociálních služeb

19.10. 2021 Setkání MŠ: Canva a pracovní listy

21.10. 2021 Prevence ve škole, aneb co dělat když... (lektor Mgr. Michaela Veselá)Montessori výchova - workshop pro rodiče předškolních dětí

Vložil admin dne 30. Srpen 2021 - 11:59

Pojdťe s námi 15.9.2021 od 17:00 ve stopách Marie Montessori nahlédnout do tajemného světa vašeho dítěte. Jak mu porozumět a provést dítě na jeho životní cestě k harmonické, naplněné a šťastné dospělosti Vám pomůže lektorka Tereza Stratilová (andragožka a psycholožka).

Workshop proběhne v MŠ KUBUKI ve Slavošovicích u Klatov.

Zájemci se mohou hlásit na mailu info@kubuki.cz

Na seminář je potřeba se přihlásit. Počet účastníků je omezen. Účast hrazena z projektu MAP II Klatovy a pro účastníky je zdarma.