MAP Klatovy akce na jaro 2022


Vložil admin dne 25. Únor 2022 - 15:00

V rámci projektu MAP Klatovy jsou pro pedagogy a pedagogické pracovníky připravena tato setkání:

V oblasti předškolní výchovy:

11. 4. 2022 PhDr. M. Štochlová – Logopedie - Správný vývoj dětské řeči a poruchy řeči u dětí předškolního věku

10.5. 2020 Mgr. H. Švejdová - Práce s příběhem jako cesta k přirozené diagnostice dítěte

26. 5. 2022 Mgr. Z. Bartoňová - Dítě s dysfunkcí…co s ním?

7. 6. a 9. 6. 2022 Mgr. Volfová Rozcvičky v MŠ (zájemci mohou vybírat z těchto dvou termínů)

V oblasti základního vzdělávání:

16. 3. 2022 PhDr. M. Štochlová – Logopedie - Správný vývoj dětské řeči a poruchy řeči u dětí

21. 3. 2022 Mgr. J.Terč - Podpora pedagogů I. stupně  při zavádění nové informatiky - proškolení učitelů I. stupně.

29. 3. 2022  Pavel Honzík, Vzdělávací centrum Úhlava, o.p.s., Podpora rozvoje digitálních kompetencí v ZŠ - 3D technologie, virtuální realita a jejich využití ve výuce

28. 4. 2022 Mgr. Z. Bartoňová - Dítě s dysfunkcí…co s ním?

11. 5. 2022 Robotika a programování v ZŠ

18. 5. 2022 Bc. Ing. Eva Fanfulová, Jak upravit ŠVP podle RVP ZV 2021

14. 6. 2022 Vyhoření u pedagogických pracovníků (Mgr. V. Brandová) v KD Klatovy

Pro rodiče

9. 3. , 8. 4. ; 11. 5. a 8. 6. 2022 Tereza Stratilová, Montessori výchova, MŠ Kubuki

5. 5. 2022 Setkání rodičů zapojených do školských rad (ve spolupráci s MAS Pošumaví)

V případě zájmu o bližší informace se obraťte na  Jitku Babkovou (mail babkova@ekoregion-uhlava.cz či telefon 602 179 381)