7. výzva MAS Ekoregion Úhlava-IROP-komunitní-centra-SC 2.1


Vložil admin dne 25. Říjen 2020 - 6:14

MAS Ekoregion Úhlava, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Ekoregion Úhlava na období 2014 – 2020“ vyhlašuje 7. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „7. výzva MAS Ekoregion Úhlava-IROP-komunitní-centra-SC 2.1“.

Podrobnosti k výzvě včetně termínů a alokace naleznete zde.