8. výzva MAS Ekoregion Úhlava-IROP-Bezpecnost-Cyklodoprava-SC 1.2


Vložil admin dne 10. Listopad 2021 - 12:00

MAS Ekoregion Úhlava, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Ekoregion Úhlava na období 2014 – 2020“ vyhlašuje 8. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „8. výzva MAS Ekoregion Úhlava-IROP-Bezpecnost-Cyklodoprava-SC 1.2“.

Podrobnosti k výzvě včetně termínů a alokace naleznete zde.