MAP Klatovy - Setkání k tématu "Pokusy ve školách"


Vložil admin dne 10. Září 2019 - 14:32

Zveme Vás na setkání na téma "Pokusy ve školách" v rámci Pracovní skupiny matematická gramotnost, které se koná ve středu 25.9.2019 od 14:00  v Klatovech, Plánická 174 v prostorech bývalého Dominikánského kláštera.

Budeme diskutovat o pokusech ve školách a možnosti jejich využití pro rozvoj matematické gramotnosti, dozvíte se něco o plánované aktivitě pro školy  „Školní pokusy - Úžasné divadlo fyziky (ÚDiF)“, budete moci ovlivnit výběr témat pro vystoupení Divadla ÚDiF a navrhnout další aktivity, které by mohly na Klatovsku podpořit rozvoj matematické gramotnosti v rámci projektu MAP II  (více o projektu MAP zde). 

Na setkání jsou zváni zejména učitelé, zástupci školních družin, klubů, DDM a všichni další zájemci o tuto problematiku.

Bližší informace v přiložené pozvánce.