Setkání na téma Asistenti pedagoga v ZŠ


Vložil admin dne 11. Září 2020 - 11:09

Zvema Vás na otevřené setkání na téma "Asistenti pedagoga ve školách", které se koná ve čtvrtek 15.10.2020 od 14:30 v Klatovech, ve Vlastivědném muzeu Dr. Hostaše v rámci Pracovní skupiny pro rovné příležitosti. Tématem setkání je práce asistentů pedagoga, potřeba podpory v jejich profesním růstu, možnosti vzájemné výměnu a sdílení zkušeností. Setkání povede Mgr. Vladimíra Brandová, která se zaměří na roli pedagoga a asistenta pedagoga. Své zkušenosti z práce pedagoga a asistenta pedagoga přiblíží Mgr. Dana Sedláčková a Mgr. Renata Skalová ze ZŠ Klatovy Tolstého 765.