Vyhlašujeme 1. výzvu grantového programu pro NNO na rok 2023


Vložil admin dne 9. Červen 2023 - 11:25

MAS Ekoregion Úhlava vyhlašuje s podporou Plzeňského kraje první výzvu Grantového programu na podporu malých projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2023. Žádosti o podporu je možné předkládat do 30.6.2023. Celková alokace na výzvu je 180 000,- Kč. Požadovaná výše grantu může být v rozmezí 30 - 50 tisíc Kč. V této výzvě je vyžadována finanční spoluúčast žadatele ve výši minimálně 25% z požadované výše grantu. Podrobnosti včetně formulářů a aktuálních kontaktů na administrátora programu naleznete v záložce Místní akční skupina / Grantový program pro NNO.