Setkání s Mgr. J. Bednářovou na téma " Diagnostika předškolních dětí a gramotnosti"