SoutěžEkoregion Úhlava o.s. – místní akční skupina (MAS)

vyhlašuje soutěže pro poskytovatele ubytovacích a stravovacích služeb

NEJPŘÍVĚTIVĚJŠÍ POHOSTINSTVÍ A PENZION V MIKROREGIONU ÚHLAVA

Informace k soutěži:
www.ekoregion-uhlava.cz
Monika Ženíšková, e-mail: monika.zeniskova@ekoregion-uhlava.cz,
telefon: +420 775 760 349

Co je cílem soutěže:

 • podpora penzionů a restaurací v regionu, které jsou ochotny nabízet služby navíc a spolupracovat s dalšími subjekty v regionu (oceněním za snahu vyvíjet aktivity navíc zapojeným zařízením bude rozšíření možností zvýšení počtu návštěvníků, obyvatelé a návštěvníci z Plzeňského kraje se dovědí o těchto aktivních podnikatelích a o zajímavých pohostinstvích v místě)
 • propagace a zatraktivnění mikroregionu Úhlava jako celku dovnitř i navenek regionu prostřednictvím Marketingové značky Ekoregionu Úhlava a loga (jde o zcela první udělování regionální značky poskytovatelům služeb v ČR)
 • posílení sounáležitosti obyvatel s regionem, ve kterém žijí

Kdo může soutěžit:

 • ubytovací a stravovací zařízení v mikroregionu Úhlava, která jsou zapojená do systému Marketingové značky Ekoregionu Úhlava

Co přinese účast v soutěži:

 • pomoc při prezentaci tří nejlepších zařízení
 • služby nabízené v zapojených pohostinstvích a penzionech zhodnotí jejich uživatelé prostřednictvím dotazníku (hosté, návštěvníci), dotazníky vyhodnotí zástupce MAS a výsledky předá jednotlivým pohostinstvím
 • ocenění a zviditelnění nadstandardních služeb, spolupráce nebo podobných aktivit nezávislou komisí (členy jsou zástupci těchto organizací Dobrovolný svazek obcí Úhlava, MAS Ekoregion Úhlava, Environmentální informační centrum - Envic, Spolek pro obnovu venkova Plzeňského kraje - SPOV PK, Klub českých turistů - KČT)

Hodnocení v soutěži:

1. Obyvatelé – na základě anketních lístků, kde jsou uvedeny základní informace o soutěžících, vybírají zařízení, která podle nich reprezentují region (vybírá se z přihlášených zařízení ze tří kategorií), tištěné ankety budou distribuované na veřejných místech v obcích mikroregionu, hlasovat bude možné také elektronicky na webu mikroregionu Úhlava
2. Návštěvníci, resp. hosté - hodnotí spokojenost v místě služby prostřednictvím dotazníku, který zjišťuje kvalitu nabízených služeb
3. Komise – hodnotí zvláštní aktivity, služby, udělí zvláštní ocenění (nadstandardní nabídka služeb, spolupráce se sdruženími, obzvláště udržované okolí zařízení apod.) – vstupními informacemi budou výsledky ankety a dotazníku (komisi tvoří zástupci DSO Úhlava, MAS Ekoregion Úhlava, KČT, Envic, SPOV PK)

Podmínky:

 • účastník soutěže musí být držitelem regionálního značení Marketingová značka Ekoregionu Úhlava – popis marketingové značky tvoří přílohu č.1
 • zástupci soutěžících zařízení musí vyplnit přihlášku do soutěže s dotazníkem, který poslouží ke sběru vstupních informací pro soutěž – jde o vstupní informace pro anketní lístky pro obyvatele mikroregionu Úhlava (kontakty, jedna fotografie, motto pohostinství) – příloha č.2
 • zástupci soutěžících zařízení musí prokázat snahu o zlepšování nabídky služeb, přístupu k hostům – soutěžící budou aktivně distribuovat a sbírat dotazníky pro zjištění spokojenosti s nabízenými službami svým hostům a informovat o soutěži – příloha č.3
 • zástupci soutěžících zařízení musí aktivně prezentovat logo a webové stránky Ekoregionu Úhlava minimálně po dobu soutěže (na co nejširší úrovni, dle vlastního uvážení – soutěžící obdrží prezentační materiály)
 • vítězná zařízení z každé kategorie sponzorsky poskytnou třem hlasujícím obyvatelům a třem návštěvníkům slevenky na oběd/večeři nebo nocleh pro dvě osoby (ankety i dotazníky budou slosovatelné, odměnou bude právě sleva na ubytování nebo stravu ve vítězných zařízeních)

Termíny:

 • zájemci se do soutěže mohou přihlašovat do čtvrtka 26.května 2011
 • červenec 2011 – hodnocení soutěžících obyvateli a hosty (a zároveň průběžné doplňování anket, dotazníků, kontrola sběrných boxů, letáků)
 • srpen – hodnocení komisí
 • 13.srpen 2011 - slavnostní vyhlášení vítězů a losování hlasujících v rámci „Hamerské sekery“
 • o soutěži bude MAS Ekoregion Úhlava průběžně informovat v místním a regionálním tisku, na obecních vývěskách a na webových stránkách www.ekoregion-uhlava.cz

Odměna pro soutěžící:

 • podpora prezentace zařízení
 • vítěz obdrží „zlatou nálepku Marketingové značky Ekoregionu Úhlava“ – „Návštěvníky a obyvateli jsme byli vyhodnoceni jako nejpřívětivější pohostinství v mikroregionu Úhlava, srpen 2011“ (nálepku držitel umístí na vchodové dveře zařízení)
 • podpora distribuce informačních tiskovin vítězných zařízení v Plzeňském kraji a do ČR a informace do tištěných a elektronických médií určené pro turisty

Odměna pro hlasující:

 • ankety pro obyvatele budou slosovatelné (pro zájemce, ostatní mohou vyplňovat anonymně) – vylosovaní budou 3 obyvatelé – vylosovaní obdrží slevenku na oběd/večeři pro dvě osoby ve vítězné restauraci
 • dotazníky pro návštěvníky soutěžících zařízení budou slosovatelné (pro zájemce, ostatní mohou vyplňovat anonymně) – vylosovaní budou 3 návštěvníci – vylosovaní obdrží bude slevenku na jeden nocleh pro dvě osoby ve vítězném penzionu

Přílohy vyhlášení soutěže:
Příloha č.1 – Popis marketingové značky Ekoregionu Úhlava
Příloha č.2 – Přihláška do soutěže
Příloha č.3 – Dotazník pro hosty soutěžících zařízení