Zapojte se do rozvoje svého regionu - DOTAZNÍKVážená paní, Vážený pane,

Místní akční skupina Ekoregion Úhlava je občanské sdružení založené v lednu 2005, jehož členy jsou obce, nestátní neziskové organizace a podnikatelé, kteří společně aktivně spolupracují na rozvoji území zahrnujícím správní oblasti obcí Bezděkov, Čachrov, Dešenice, Hamry, Chudenín, Janovice nad Úhlavou, Klenová, Nýrsko a Strážov. Hlavním cílem sdružení je udržitelný rozvoj území všech těchto obcí. Od začátku roku 2014 budeme působit také v Železné Rudě, Prášilech, Modravě, Srní, Kašperských Horách, Horské Kvildě, Rejštejně a Dlouhé Vsi.

V letech 2007 – 2013 podpořil Ekoregion Úhlava prostřednictvím prostředků z Evropské Unie 33 projektů zaměřených na úpravu vzhledu obcí, ochranu kulturního dědictví, činnost neziskových organizací (SDH, TJ Sokol, spolky a další) a na zemědělské i nezemědělské podnikání. Podařilo se nám pro region zajistit finanční prostředky v celkové výši přes 13 milionů korun.

V současné době Ekoregion Úhlava připravuje strategický dokument, podle kterého bude zaměřovat svou podporu v obcích v období 2014 – 2020. Před tím, než začne Ekoregion Úhlava tento dokument připravovat, chce znát názory občanů na to, jak se jim v jejich obci žije, co je trápí a co na své obci oceňují. To je důvod, proč vznikl tento dotazník. Jménem Ekoregionu Úhlava Vás prosím o jeho vyplnění. Pomůžete nám tak připravit kvalitní strategický dokument, jenž bude odrážet potřeby lidí, kteří v regionu žijí a pracují.

Děkujeme za Váš čas a ochotu

Josef Rousek (předseda MAS Ekoregion Úhlava)