Zámek Bystřice nad ÚhlavouPrvní archivní zmínka o zámku je z roku 1339, kdy Sezema, syn Protivův z Dolan kupuje toto panství. Zřejmě již tehdy stála v místě dnešního zámku rozsáhlá tvrz. Její ochranná funkce na důležité obchodní stezce z bavorského Zwieselu přes Železnou Rudu do Klatov doplňovala spolu s blízskými hrady Pajrekem, Klenovou a tvrzí v Janovicích nad Úhlavou v této části přechodu přes hory středověký obranný systém.

V druhé polovině 14.století byla původní tvrz rozšířena do podoby hradu. Kolem poloviny 16.století byl hrad přestaven na renesanční zámek. Tehdy zřejmě vznikly výrazné atributy pevnostní obranné funkce hradu jako příkopy a padací most.

Za Hohenzollernů došlo v letech 1848-1852 k nákladné přestavbě v pseudogotickém slohu, která výrazně poznamenala především severní průčelí zámku a vstupní věž.

Po roce 1945 byl zámek využíván jako vojenský lazaret, policejní stanice a později jako ústav pro mentálně postižené děti.

Objekt se po dlouhých letech naprosté absence údržby dostal do havarijního stavu. V tomto stavu odkoupila objekt od československého státu soukromá společnost s cílem zajistit jeho záchranu a obnovu. V roce 2006 byly vlastníkem zahájeny záchranné práce na střešním plášti jižního křídla. Systematická stavební záchrana byla započata v roce 2009 za finanční spoluúčasti ze zdrojů EU ROP NUTS II Jihozápad, část budovy zámku je zrekonstruovaná, v dalších částech budou i nadále opravy pokračovat.

Zámek je od června 2011 částečně zpřístupněn veřejnosti – je zde umístěna expozice dobového mobiliáře a konají se zde kulturní a společenské akce. Reprezentativní interiér je možné pronajímat. Více informací najdete na internetových stránkách.

více k historii zámku v Bystřici