Židovský hřbitov - Janovice nad ÚhlavouHřbitov najdete asi 2 km jihozápadně od obce, na svahu menšího vršku při silnici vedoucí do Nýrska. Hřbitov je ohrazen kamennou zdí a přístupný.

Hřbitov byl založen kolem roku 1723 a na jeho ploše 1.515 m2 je dochováno cca 269 náhrobků.

V Janovicích bývala také synagoga. Byla postavena po roce 1723 a svému účelu sloužila do 30. let 20. století. V roce 1951 byla radikálně přestavěna na sídlo hasičského sboru. Modlitební sál byl rozdělen stropem a všechny vnější slohové prvky odstraněny, dům tak dnes vůbec nepřipomíná svůj původní účel. Dochovala se jen klenba se štukovou výzdobou, klenba schodiště a arkády ženské galerie.