Svatoanenský vrch, Tanaberk a poutní kostel sv.AnnyImpozantní kostel sv.Anny na Tanaberku postavil italský barokní stavitel Gilmetti, který se podílel na stavbě celé řady sakrálních staveb v okolí. Kostel je objektem stavebně zdařilým a mezi sakrálními stavbami jihozápadních Čech zcela ojedinělým. Patří mezi nejpozoruhodnější stavby západočeského baroka. Stavba založená na pravidelném eliptickém půdorysu, se skládá z vysoké rotundy, kterou obklopuje nižší ambit s ochozem a emporami. Původně měl chrám 3 věže. Dvě, dnes již neexistující, stávaly nad vstupní předsíní. Když byl kostel Čtrnácti svatých pomocníků na náměstí v Nýrsku v r.1973 zbořen, získala poničená svatyně na Tanaberku vnitřní zařízení právě z tohoto kostela.

Tanaberk je každoročně svědkem poutí a setkání, které zde pořádá sdružení Tanaberk. Aktuální program letních setkání a oslav na Tanaberku sledujte na www.tanaberk.cz.