Vyhlášení 4. výzvy v OPZ - příměstské tábory

Vložil admin dne 27. Srpen 2019 - 16:21

MAS Ekoregion Úhlava vyhlašuje čtvrtou výzvu v programovém rámci 0peračního programu Zaměstnanost. Výzva je zaměřena na prorodinná opatření. Žádosti budou prostřednictvím systému ISKP 14+ přijímány od 28.8.2019 od 4:00 do 31.10.2019. do 12:00. Alokace (celkové způsobilé výdaje projektů) na výzvu je 908 480,- Kč. Semináře pro žadatele a příjemce se konají 19.9.2019 od 10:00 v kanceláři MAS. Dokumentace výzvy je zveřejněna v sekci místní akční skupina-SCLLD 14-20-výzvy.
Vyhlášení 5. výzvy v programovém rámci IROP

Vložil admin dne 28. Červen 2019 - 10:26

MAS Ekoregion Úhlava vyhlašuje pátou výzvu v programovém rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Výzva je zaměřena na sociální bydlení. Žádosti budou prostřednictvím systému ISKP 14+ přijímány od 1.7.2019 do 31.7. do12:00. Alokace (celkové způsobilé výdaje projektů) na výzvu je 3 684 000,- Kč. Seminář pro pžadatele se koná 22. 7. od 12:00 v kanceláři MAS. Dokumentace výzvy je zveřejněna v sekci místní akční skupina-SCLLD 14-20-výzvy.