Výzva MAS č. 4 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020Do výzvy čislo 4 v programovém rámci PRV nebyla předložena žádná žádost o dotaci. Administrace výzvy je z toho důvodu ze strany MAS ukončena. Jednání výběrového a rozhodovacího orgánu k výzvě č 4 se nebudou konat.