Dokumenty MAP se aktualizují

Vložil admin dne 8. Červenec 2020 - 15:27

V rámci projektu MAP Klatovy probíhá v současnosti aktualizace strategického dokumentu. V březnu až červnu 2020 byla aktualizována jeho Analytická část, která mapuje současnou situaci v oblasti vzdělávání na Klatovsku. K dokumentu (v příloze níže) je možné se vyjádřit a případné připomínky zaslat do 7.8.2020 na adresu sindlerova@ekoregion-uhlava.cz.

Zaslané připomínky budou zaevidovány a vypořádány, zapracovány do dokumentu.

Případné dotazy směřujte prosím také na výše uvedený mail.MAP Klatovy zve

Vložil admin dne 19. Červen 2020 - 11:21

V srpnu se uskuteční v náhradních termínech semináře původně plánované v rámci projektu MAP Klatovy na letošní jaro. V přípravném týdnu a září jsou pro školy ale i další zájemce o danou problematiku připraveny následující aktivity:

26.8.2020 Multimédia ve výuce ZUŠ a ZŠ v ZUŠ Nýrsko

27.8. 2020 Pověsti a ČG s vycházkou po Klatovech s J.Jirákem z Vlastivědného muzea v Klatovech

31.8.2020 Problémové chování školních dětí se školní psycholožkou Mgr. Štefflovou

22.9.2020 Právní problematika ve školství s Mgr. L. Dvořákem
Setkání s Mgr. J. Bednářovou na téma " Diagnostika předškolních dětí a gramotnosti"

Vložil admin dne 3. Červen 2020 - 12:57

Zveme Vás na setkání s Mgr. J. Bednářovou, která se zaměří na diagnostiku předškolních dětí s ohledem na rozvoj pregramotností v MŠ. Pozvánky přiloženy.

Pozvánka na Valné shromáždění členů

Vložil admin dne 6. Únor 2020 - 13:11

Mmístní akční skupina Ekoregion Úhlava zve své členy, partnery, příznivce a širokou veřejnost na jednání Valného shromáždění členů dne 27. února od 15 hodin v kulturním sále městské knihovny v Nýrsku. Součástí jednání bude veřejné projednání změn Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 - 2020 na základě střednědobého hodnocení.