Řídící výbor

Řídící výbor MAP je hlavní pracovní orgán partnerství MAP. Tvoří ho zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území Klatovska. Řídící výbor navazuje na svou činnost v předchozích projektech a bude se nadále scházet dvakrát ročně jako doposud. Pozvánky a informace ze setkání naleznete v níže přiložených souborech. Jednání řídícího výboru jsou veřejně přístupná, otevřená všem zájemcům o problematiku vzdělávání na území Klatovska.

Setkání Řídícího výboru MAP:MAP IV SO ORP Klatovy

Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV pro území SO ORP Klatovy (dále jen (MAP IV) je dvouletý projekt, který je realizován místní akční skupinou Ekoregion Úhlava, z.s. a řízen MŠMT. Navazuje na předchozí projekt MAP III a MAP II realizovaný v období let 2016 – 2023.
Jednání Řídícího výboru MAP SO ORP Klatovy 4.4.2019

Vložil admin dne 11. Duben 2019 - 11:08

Dne 4.4.2019 proběhlo v Klatovech setkání Řídícího výboru Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území ORP Klatovy (dále jen MAP). Na jednání byl schválen aktualizovaný Statut a Jednací řád Řídícího výboru, Komunikační plán a Organizační struktura MAP. Aktualizován byl k tomuto dni i Seznam investičních priorit na území Klatovska. Všechny dokumenty jsou k nahlédnutí zde.