Modifikace výzvy č. 1 - sociální a návazné služby, komunitní centra

Vložil admin dne 12. Prosinec 2017 - 9:52

Výzva č. 256/03_16_047/CLLD_16_01_033 MAS Ekoregion Úhlava v programovém rámci Operačního programu Zaměstnanost byla modifikována. Byl prodloužen příjem žádostí o podporu do 15. ledna 2018, byl prodloužen termín pro ukončení fyzické realizace projektu do 31.12.2021 a byla nyvýšena alokace výzvy na 5 000 000,- Kč. Text modifikované výzvy naleznete zde.Semináře pro žadatele k výzvám na sociální služby, komunitní centra a příměstské tábory

Vložil admin dne 7. Listopad 2017 - 14:46

MAS Ekoregion Úhlava zve potenciální žadatele na semináře k výzvám vyhlášeným na podporu sociálních a návazných služeb a komunitních center a na podporu prorodinných opatření. Pozvánky s programem jsou zveřejněny zde. Na semináře je třeba se registrovat do 15. listopadu.Řídící výbor

Řídící výbor MAP je hlavní pracovní orgán partnerství MAP. Tvoří ho zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území Klatovska. Řídící výbor navazuje na svou činnost v předchozích projektech a bude se nadále scházet dvakrát ročně jako doposud. Pozvánky a informace ze setkání naleznete v níže přiložených souborech. Jednání řídícího výboru jsou veřejně přístupná, otevřená všem zájemcům o problematiku vzdělávání na území Klatovska.

Setkání Řídícího výboru MAP:MAP IV SO ORP Klatovy

Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV pro území SO ORP Klatovy (dále jen (MAP IV) je dvouletý projekt, který je realizován místní akční skupinou Ekoregion Úhlava, z.s. a řízen MŠMT. Navazuje na předchozí projekt MAP III a MAP II realizovaný v období let 2016 – 2023.