MAP Klatovy zve

Vložil admin dne 19. Červen 2020 - 11:21

V srpnu se uskuteční v náhradních termínech semináře původně plánované v rámci projektu MAP Klatovy na letošní jaro. V přípravném týdnu a září jsou pro školy ale i další zájemce o danou problematiku připraveny následující aktivity:

26.8.2020 Multimédia ve výuce ZUŠ a ZŠ v ZUŠ Nýrsko

27.8. 2020 Pověsti a ČG s vycházkou po Klatovech s J.Jirákem z Vlastivědného muzea v Klatovech

31.8.2020 Problémové chování školních dětí se školní psycholožkou Mgr. Štefflovou

22.9.2020 Právní problematika ve školství s Mgr. L. Dvořákem
Setkání s Mgr. J. Bednářovou na téma " Diagnostika předškolních dětí a gramotnosti"

Vložil admin dne 3. Červen 2020 - 12:57

Zveme Vás na setkání s Mgr. J. Bednářovou, která se zaměří na diagnostiku předškolních dětí s ohledem na rozvoj pregramotností v MŠ. Pozvánky přiloženy.

Pozvánka na Valné shromáždění členů

Vložil admin dne 6. Únor 2020 - 13:11

Mmístní akční skupina Ekoregion Úhlava zve své členy, partnery, příznivce a širokou veřejnost na jednání Valného shromáždění členů dne 27. února od 15 hodin v kulturním sále městské knihovny v Nýrsku. Součástí jednání bude veřejné projednání změn Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 - 2020 na základě střednědobého hodnocení.Vize Místního akčního plánu SO ORP Klatovy

Vložil admin dne 4. Listopad 2019 - 15:33

Řídící výbor MAP na svém setkání 24.10.2019 schválil aktuální Vizi vzdělávání pro území Klatovska ve stávajícím znění (viz VIZE). Tato vize bude součástí dokumentu Místní akční plán vzdělávání pro Klatovsko do roku 2023, který je v současné době aktualizován. Pokud máte zájem se do přípravy dokumentu zapojit nebo máte k výše uvedené vizi připomínky, kontaktujte nás na mailu sindlerova@ekoregion-uhlava.cz.