6. výzva MAS Ekoregion Úhlava-IROP-Bezpecnost-Cyklodoprava-SC 1.2

Vložil admin dne 21. Září 2020 - 15:21

MAS Ekoregion Úhlava, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Ekoregion Úhlava na období 2014 – 2020“ vyhlašuje 6. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „6. výzva MAS Ekoregion Úhlava-IROP-Bezpecnost-Cyklodoprava-SC 1.2“.

Podrobnosti k výzvě včetně termínů a alokace naleznete zde.

 Setkání na téma Asistenti pedagoga v ZŠ

Vložil admin dne 11. Září 2020 - 11:09

Zvema Vás na otevřené setkání na téma "Asistenti pedagoga ve školách", které se koná ve čtvrtek 15.10.2020 od 14:30 v Klatovech, ve Vlastivědném muzeu Dr. Hostaše v rámci Pracovní skupiny pro rovné příležitosti. Tématem setkání je práce asistentů pedagoga, potřeba podpory v jejich profesním růstu, možnosti vzájemné výměnu a sdílení zkušeností. Setkání povede Mgr. Vladimíra Brandová, která se zaměří na roli pedagoga a asistenta pedagoga.PS Čtenářská gramotnost v MŠ

Vložil admin dne 11. Září 2020 - 10:53

Zveme Vás na úvodní setkání pedagogů mateřských škol ve spolupráci s Klatovskými školkami proběhne 8.10.2020 od 15:00 v MŠ Singrova vila. Hostem setkání bude Mgr. Hana Švejdová, která pro pedagogy připravila úvodní praktický seminář. V případě zájmu pedagogů by setkání probíhala pravidelně a zaměřila na podporu pedagogů MŠ, sdílení a výměnu zkušeností a konkrétní témata či lektoři by vycházeli z potřeb a zájmu účastníků. Na prvním setkání budou mimo jiné vybírána témata či hosté pro další setkání.MAP Klatovy zve na setkání k Matematické gramotnosti

Vložil admin dne 26. Srpen 2020 - 17:04

Setkání, které se koná ve čtvrtek 8.10.2020 od 13:00 do 19:30 v Základní škole v Měčíně (Školní 93), se zaměří na problematiku výuky matematiky u žáků s SVP, ale nejen u nich. Hostem setkání je lektorka, speciální pedagožka Paedr. Renata Wolfová, odborník na tuto problematiku z PPP v Praze.Pracovní skupina rovné příležitosti

Vložil admin dne 26. Srpen 2020 - 16:49

Zveme Vás na setkání v rámci projektu MAP Klatovy, které se koná 24.9.2020 v Klatovech, Plánické 174 od 9:00 hodin. Hostem setkání bude PhDr. Jan Svoboda z Ostravské univerzity, který se specializuje na pedagogickou psychologii, psychologii rodiny a zdraví, edukační a kariérní poradenství. Zaměří se na téma „Vztahy a jejich důsledky v chování dítěte“,  na komunikaci jako projev vztahu.Dokumenty MAP se aktualizují

Vložil admin dne 8. Červenec 2020 - 15:27

V rámci projektu MAP Klatovy probíhá v současnosti aktualizace strategického dokumentu. V březnu až červnu 2020 byla aktualizována jeho Analytická část, která mapuje současnou situaci v oblasti vzdělávání na Klatovsku. K dokumentu (v příloze níže) je možné se vyjádřit a případné připomínky zaslat do 7.8.2020 na adresu sindlerova@ekoregion-uhlava.cz.

Zaslané připomínky budou zaevidovány a vypořádány, zapracovány do dokumentu.

Případné dotazy směřujte prosím také na výše uvedený mail.MAP Klatovy zve

Vložil admin dne 19. Červen 2020 - 11:21

V srpnu se uskuteční v náhradních termínech semináře původně plánované v rámci projektu MAP Klatovy na letošní jaro. V přípravném týdnu a září jsou pro školy ale i další zájemce o danou problematiku připraveny následující aktivity:

26.8.2020 Multimédia ve výuce ZUŠ a ZŠ v ZUŠ Nýrsko

27.8. 2020 Pověsti a ČG s vycházkou po Klatovech s J.Jirákem z Vlastivědného muzea v Klatovech

31.8.2020 Problémové chování školních dětí se školní psycholožkou Mgr. Štefflovou

22.9.2020 Právní problematika ve školství s Mgr. L. Dvořákem