Přeshraniční sdruženíPředvánoční česko-německá konference v Nýrsku - Vorweihnachtliche deutsch-tschechische Konferenz in Neuern

Vložil admin dne 13. Leden 2012 - 12:57

Ve čtvrtek 15. prosince 2011 se konalo česko-německé setkání pořádané Akčním sdružením Královský hvozd ve společenském sále budovy knihovny v Nýrsku. Sešlo se zde asi 40 českých a německých účastníků – zástupců obcí, sdružení a dalších zájemců o dění v regionu Královský hvozd na Šumavě a v Bavorském lese, aby se v předvánočním čase pozastavili a pozdravili se a společně načerpali nové informace a inspiraci pro další rozvoj spolupráce v Královském hvozdu.Workshop k přeshraničnímu turismu v Královském hvozdu - Workshop zum grenzüberschreitenden Tourismus im Künischen Gebirge

Vložil admin dne 13. Leden 2012 - 12:15

Workshop pro pracovníky informačních center a dalších subjektů z oblasti turismu proběhl 8. listopadu 2011 v Centru setkávání Haus zur Aussaat v Neukirchenu beim Hl. Blut. Obsahem setkání byla především výměna informací o stavu infrastruktury, vybavenosti a služeb pro návštěvníky v jednotlivých obcích Královského hvozdu a stanovení chybějícího vybavení,  servisu a poptávky po atraktivitách. Snahou je díky této spolupráci postupovat v dalším rozvoji turismu koncepčně a společně, tak aby byl region pro návštěvníky zajímavý jako celek, nejen jako jednotlivá cílová místa.Další partnerská burza Královského hvozdu - Eine weitere Partnerbürse des Künischen Gebirges

Vložil admin dne 29. Červen 2010 - 14:33

V Nýrsku se 22.června 2010 sešli na pravidelném přátelském setkání čeští a bavorští partneři, kteří v Královském hvozdu spolupracují na přeshraničních aktivitách a projektech.


In Neuern traffen sich am 22.Juni 2010 bei einem regelmäßigen freundlichen Treffen bayerischen und tschechischen Partner, die im Künischen Gebirge an grenzübergreifenden Aktivitäten und Projekten zusammenarbeiten.Česko-německá konference v Nýrsku - Deutsch-tschechische Konferenz in Neuern

Vložil admin dne 7. Květen 2010 - 10:24

Společenský sál knihovny v nýrské knihovně zaplnili zájemci o česko-německou spolupráci. Aktivní organizátoři zde představili tradiční česko-německé akce. Setkání se konalo 17.června 2009.


Tagungsraum der Bibliothek in Neuern wurde von Interessenten für deutsch-tschechische Zusammenarbeit besucht. Aktiven Organisatoren stellten traditionelle deutsch-tschechische Veranstaltungen vor. Das Treffen fand am 17.Juni 2009 statt.Česko-německý workshop 24.3.2009 v Nýrsku - Deutsch-tschechischer Workshop 24.3.2009 in Neuern

Vložil admin dne 7. Duben 2010 - 14:40

V setkávacím centru v domě č.p.81 v Nýrsku byl pro členy Královského hvozdu uspořádán workshop, na kterém byl zahájen projekt a zároveň proběhla první burza přeshraničních projektových záměrů.

Byly vybrány a konzultovány aktuální přeshraniční projekty obcí. Zástupci členských obcí sdružení také diskutovali podobu a obsah informačního česko-německého letáku o Královském hvozdu, který bude v rámci projektu vytištěn a distribuován. Účastníci v rámci setkání také navštívili Muzeum Královského hvozdu, kde je pan Karel Velkoborský provedl historií a plánovanými aktivitami muzea.