Jak se stát uživatelem Marketingové značky Ekoregionu Úhlava? 

  1. Na www.ekoregion-uhlava.cz v záložce "Jak se stát uživatelem?" nebo "Ke stažení" si stáhněte přihlášku do projektu marketingové značky a dotazník pro zhodnocení ekologické účinnosti provozovny. Pokud splňujete povinné požadavky pro držitele značky, zašlete (e-mailem/ poštovně) vyplněnou přihlášku na kontakty koordinátora projektu. Do projektu se zájemci mohou přihlašovat průběžně.
  2. Následně se s Vámi osobně setká přímo ve Vašem zařízení koordinátor projektu nebo jiný zástupce Ekoregionu Úhlava. Společně pak vyplníte dotazník.
  3. Po kladném zhodnocení dotazníku bude uzavřena Smlouva o poskytnutí a podmínkách užívání marketingové značky na dobu dvou let.
  4. Zástupci MAS Ekoregion Úhlava Vás pak budou čas od času navštěvovat (nejméně jednou v roce) a hodnotit jak si vedete, jak prostřednictvím dotazníku, tak pouhým okem.

Kdo má systém marketingové značky na starosti?

Nositelem projektu marketingové značky je MAS (místní akční skupina) Ekoregion Úhlava o.s.

Informace o koordinátorovi projektu, kontakty pro Vaše dotazy a připomínky: