Marketingová značka Ekoregionu ÚhlavaCo je cílem? nalepka_zelena.jpg

Hlavním cílem systému udělování marketingové značky je zvýšit atraktivitu Ekoregionu Úhlava, přispět k zachování neporušeného životního prostředí a ke zlepšení ekonomické situace podporou ubytovacích a stravovacích zařízení na území mikroregionu Úhlava.

Marketingová značka Ekoregionu Úhlava od roku 2004

Marketingová značka Ekoregionu Úhlava byla založena v roce 2004. V rámci projektu bylo vytvořeno logo, webové stránky (jejichž aktualizace proběhla v roce 2010), systém hodnocení a kontroly uživatelů značky, informační tiskoviny a publikace, byly uspořádány informační semináře na témata z oblasti ochrany životního prostředí a setkání v Ekoregionu Úhlava.

Snahou je systém marketingové značky průběžně aktualizovat a obohacovat dle stávající situace v turistickém ruchu v regionu a dle nových zjištění z oboru ekologie a ochrana životního prostředí. Vše probíhá za spolupráce se samotnými uživateli značky.

Uživateli marketingové značky jsou

vybraná stravovací a ubytovací zařízení (popř. i další zařízení nabízející služby v cestovním ruchu), která návštěvníkům zaručují požadovanou kvalitu služeb a jejich provoz je šetrný k životnímu prostředí.

Značka tedy slouží jako

garant kvality, ohodnocuje nadstandardní nabídku zařízení, jež je jejím uživatelem. Návštěvník se bude moci spolehnout na to, že v zařízeních, které jsou Marketingovou značkou Ekoregionu Úhlava označeny, obdrží kvalitní služby. Provozovatelé těchto zařízení zároveň dodržují podmínky ekologicky šetrného provozu (snaží se zlepšovat ekologickou účinnost provozu budovy a zapojují se do osvěty v oblasti ochrany životního prostředí). To znamená, že každý, kdo navštíví tato zařízení, podpoří zachování kvalitního životního prostředí na Šumavě.

Jaké má uživatel značky povinnosti?

 • Dodržovat ekologické a kvalitativní standardy, které uvádí dotazník pro uživatele marketingové značky, těmito jsou:

Ekologické standardy pro všechny typy držitelů marketingové značky:

 1. Třídění odpadu
 2. Šetrné nakládání s energiemi – evidence spotřeby elektřiny a vody
 3. Šetrné nakládání s odpadními vodami

Kvalitativní standardy pro pensiony s restaurací a pro restaurační zařízení:

 1. Jídelní lístek v cizím jazyce (nj nebo aj)
 2. Částečný nekuřácký provoz
 3. Nabídka min. jednoho tradičního šumavského pokrmu

Kvalitativní standardy pro pensiony:

 1. Ubytovací řád v cizím jazyce (nj nebo aj)
 2. Částečný nekuřácký provoz
 3. Nabídka informací o některých šumavských tradicích nebo o šumavských produktech
 • Prezentovat Marketingovou značku Ekoregionu Úhlava v tištěných, elektronických médiích a v samotném zařízení
 • Snažit se zlepšovat ekologickou účinnost provozu budovy
 • Zapojovat se do osvěty v oblasti ochrany životního prostředí

Jaké má uživatel značky výhody?

 • Uživateli bude poskytnuta marketingová značka do bezplatného užívání (a s tím i veškeré prezentační tiskoviny a materiály o marketingové značce)
 • Poskytovatel značky bude všechny její držitele prezentovat na dostupných webových stránkách a v tištěných informačních materiálech a tyto materiály bude distribuovat do České republiky a Bavorska
 • Uživatel marketingové značky bude v případě zájmu informován o aktualitách z oboru ekologie a ochrana životního prostředí, které souvisejí s jeho zařízením
 • Uživateli bude poskytovatel dodávat informační materiály pro návštěvníky
 • A další (dle dohody a požadavků uživatelů značky)

Kdo má systém marketingové značky na starosti?

Nositelem projektu marketingové značky je MAS Ekoregion Úhlava o.s.

Informace o koordinátorovi projektu, kontakty pro Vaše dotazy a připomínky: