Pracovní skupiny MAPV rámci projektu MAP IV byly zřízeny 3 pracovní skupiny, které měly společné úvodní jednání 27.2.2024. Jedná se o Pracovní skupinu:

  • pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí
  • pro rovné příležitosti ve vzdělávání
  • pro financování vzdělávání