Řídící výborŘídící výbor MAP byl aktualizován na svém jednání 23.3.2022. Bude se nadále scházet minimálně dvakrát ročně jako doposud. Pozvánky a informace ze setkání naleznete v níže přiložených souborech. Jednání řídícího výboru jsou veřejně přístupná, otevřená všem zájemcům o problematiku vzdělávání na území Klatovska.

Setkání Řídícího výboru MAP: