Výzvy pro předkládání žádostí o podporu v rámci SCLLD 2014 - 2020Programový rámec Operačního programu Zaměstnanost

Výzva č. 1 - Výzva MAS Ekoregion Úhlava - Podpora sociálních a návazných služeb, komunitní centra - I

Výzva č. 2 - Výzva MAS Ekoregion Úhlava – Prorodinná opatření - I

Výzva č. 3 - Výzva MAS Ekoregion Úhlava - Podpora sociálních a návazných služeb, komunitní centra - II

Výzva č. 4 - Výzva MAS Ekoregion Úhlava – Prorodinná opatření - II

Výzva č. 5 - Výzva MAS Ekoregion Úhlava - Podpora sociálních a návazných služeb, komunitní centra - III

 

Programový rámec Programu rozvoje venkova

Výzva MAS č. 1 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Výzva MAS č. 2 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020

Výzva MAS č. 4 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020

Výzva MAS č. 5 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020

Výzva MAS č. 6 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020

Výzva MAS č. 7 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020

Výzva MAS č. 8 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020

 

Programový rámec Integrovaného regionálního operačního programu

1.výzva MAS Ekoregion Úhlava-IROP-Bezpečnost-SC 1.2

2.výzva MAS Ekoregion Úhlava-IROP-komunitní-centra-SC 2.1

3.výzva MAS Ekoregion Úhlava-IROP-vzdělávání-SC 2.4.

4.výzva MAS Ekoregion Úhlava-IROP-Socialní-bydlení-SC 2.1.

5.výzva MAS Ekoregion Úhlava-IROP-Socialní-bydlení-SC 2.1.

6. výzva MAS Ekoregion Úhlava-IROP-Bezpecnost-Cyklodoprava-SC 1.2

7.výzva MAS Ekoregion Úhlava-IROP-komunitní-centra-SC 2.1

8.výzva MAS Ekoregion Úhlava-IROP-Bezpečnost-Cyklodoprava-SC 1.2

 

Programový rámec Operačního programu Životní prostředí

Výzva MAS Ekoregion Úhlava – OPŽP – Realizace sídelní zeleně 1