Řídící výborŘídící výbor MAP je hlavní pracovní orgán partnerství MAP. Tvoří ho zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území Klatovska. Řídící výbor navazuje na svou činnost v předchozích projektech a bude se nadále scházet dvakrát ročně jako doposud. Pozvánky a informace ze setkání naleznete v níže přiložených souborech. Jednání řídícího výboru jsou veřejně přístupná, otevřená všem zájemcům o problematiku vzdělávání na území Klatovska.

Setkání Řídícího výboru MAP: