Programový rámec OPZ+Logo OPZ

 

„Realizace Akčního plánu OPZ+ v MAS Ekoregion Úhlava v letech 2023–2025“ je tříletý projekt, který je realizován místní akční skupinou MAS Ekoregion Úhlava, z.s. a je zaměřen na podporu místních komunit a podporu rodin a posilování rodinných vazeb na území MAS. Projekt, jehož realizace je finančně podpořena prostředky EU, bude probíhat od 1.3.2023 do 28.2.2026 a jeho prioritami bude rozvoj komunitního centra v Nýrsku a realizace komunitních venkovských táborů v letních měsících. Cílem realizace projektu je aktivizovat občany k jejich zapojení do života místních komunit a předcházet sociálně patologickým jevům v regionu MAS.

Rozvoj komunitního centra v Nýrsku bude zaměřen na pokračování mapování problémů místních občanů a hledání možností jejich řešení, na realizaci společných akcí, přednášek na různá témata, vč. prevence sociálně patologických jevů ve společnosti, dále budou organizované pravidelné komunitní aktivity či setkávání členů komunity při různých příležitostech. V případě potřeby pracovníci centra zprostředkují občanům kontakty na sociální či návazné služby v regionu. Komunitní centrum se také zaměří na rozvoj spolupráce s místními aktéry, kteří se budou podílet na řešení problémů identifikovaných v komunitě. Více informací o komunitním centru v Nýrsku lze získat zde: https://klub.nyrsko.info/.

Kontakty: koordinátor projektu: Tereza Eberlová, e-mail: eberlova@ekoregion-uhlava.cz , Tel.: +420 775 764 420.