Pracovní skupina pro financování vzdělávání


  •  připravovuje podklady pro rozhodování ŘV MAP.
  • je rovnoměrně složena ze zástupců obcí v území (především zřizovatelů), ředitelů škol (nebo jejich delegovaných zástupců) a odborníků
  • Zpracovává návrhy na způsob financování aktivit uvedených v SR MAP/akčních plánech