Řídící výbor1. ustavující setkání Řídícího výboru MAP SO ORP Klatovy 4.4.2019

Setkání  Řídícího výboru  MAP SO ORP Klatovy proběhlo ve čtvrtek  4. dubna 2019 od 15:00 hod do 17:00 hod  v Klatovech, Plánická 174 (bývalý dominikánský klášter).  Na tomto setkání bylo aktualizováno složení Řídícího výboru MAP. Předsedkyní Řídícího výboru byla zvolena Bc. Soňa Hladíková a místopředsedou Ing. Martin Kříž. Seznam členů řídícího výboru je v níže přiloženém souboru.

Řídící výbor se bude nadále scházet minimálně dvakrát ročně. Pozvánky a informace ze setkání naleznete v níže přiložených souborech. Jednání řídícího výboru jsou veřejně přístupná, otevřená všem zájemcům o problematiku vzdělávání na území Klatovska.

Setkání Řídícího výboru MAP: