Dokumenty MAPV rámci projektu MAP je zpracováván dokument Strategický rámec MAP (SR MAP), který zahrnuje Analytickou část, Návrhovou část a Seznam investičních priorit škol a školských zařízení. Priority a cíle SR MAP jsou podrobně rozpracovány v Akčních plánech.