Pracovní skupinyV rámci projektu MAP budou ustanoveny 4 pracovní skupiny, jejichž členy mohou být zástupci vedení škol, pedagogové, pracovníci knihoven, NNO, rodiče a další zájemci o danou problematiku:

  • Pracovní skupina pro rozvoj Čtenářské gramotnosti a Pracovní skupina pro rozvoj Matematické gramotnosti: Tyto skupiny budou projednávat témata týkající se jednotlivých gramotností, navrhovat a realizovat aktivity k jejich zlepšení v území, navrhovat témata školení a exkurzí pro své členy a další pedagogy.
  • Pracovní skupina pro rovné příležitosti: Úkolem této pracovní skupiny je vytvoření prostoru pro diskusi, výměnu zkušeností a informací o problematice rovných příležitostí v předškolním a základním vzdělávání a také navrhovat vhodné aktivity.
  • Pracovní skupina pro financování: Úkolem této pracovní skupiny bude diskutovat a řešit portfolio finančních zdrojů na realizaci aktivit MAP II a pro školství a vzdělávání v území.