Pracovní skupina pro financováníPracovní skupina bude zjišťovat a hledat možnosti financování aktivit MAP, zabývat se možnými dotačními programy pro školy. Konkrétní činnost pracovní skupiny se bude odvíjet dle zájmů a priorit členů PS a potřeb území.

Jednání pracovní skupiny jsou otevřená všem zájemcům, termíny jednání budou zveřejňovány na webu a facebooku MAS Ekoregion Úhlava.

Chcete-li se stát členy této pracovní skupiny kontaktujte prosím koordinátorku projektu MAP                        Janu Kadlecovou, tel. 602 178 371, mail: kadlecova@ekoregion-uhlava.cz

1. setkání Pracovní skupiny finance  4.4.2019 v 17:00 v Klatovech, Plánická 174 (bývalý Klášter)—